» Model Oceňovanie kapitálových Aktiv (CAPM)

Počiatočné údaje


Bezriziková úroková miera (R f) (rf)
 %
Investíciou v Beta (βi) (βi)
Predpokladaný ročný výnos z trhovej hodnoty (R m) (E(rm))
 %

Následok


Očakávaný ročný výnos z investícií (R i) (E(ri))
 %

 

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$