» Točivý moment

Počiatočné údaje


$$\tau = r \times F$$