» Zrýchlenie, Rýchlosť a Čas

Počiatočné údaje


 Hodín
 Minúta
 Sekundy
 

Zrýchlenie


$$a=\frac {v_{1}-v_{0}}{t}$$