» Hodnotenie stavu ľud s modelom diskontovaných peňažného Tokaji

Počiatočné údaje


Zisk na akciu (EPS)(posledných 12 mesiacov)
Diskontná sadzba / Predpokladaný ročný výnos z trhovej hodnoty (R m)
%

Predpoklady

Predpokladaný ročný rast zisku
% ...
 Roky ...
Predpokladaný ročný rast po ... rokoch
%

Následok


Hodnoty podielu