» Newtonov druhý zákon o pohybe

Počiatočné údaje


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$