» Ohmov zákon

Počiatočné údaje


$$V = I \times R$$


 A
 Ω
 V