» P/E Pomer

Počiatočné údaje


Trhová cena za akciu:
Zisk na akciu (EPS):

Vypočítať EPS (voliteľne)


Čistý zisk:
Priemerné akcií:

Následok


Koeficient cena / výnos: