» Výpočet percent


Vyberte, či chcete nájsť A, B alebo X a potom uveďte ďalšie dve hodnoty!

A je X% B


$$X\% = \frac {A}{B} \times 100$$B je X% väčší / menší ako A


$$X\% = \frac {B - A}{A} \times 100$$